Loopbaanadvies

Coaching

Outplacement

Voor Wie?

Referenties

Kita Lebesque

Contact

Loopbaanadvies

 

Uw eigen biografie vormt de basis voor loopbaanbegeleiding.

"Die mens leeft twee keer, die kan genieten van het verleden" luidt een oud gezegde.

Uw persoonlijke geschiedenis kan een bron van inspiratie en van nieuwe inzichten vormen.

Maar het is slechts weinigen gegeven om in hun eentje hun eigen biografie te schrijven.

Daar heeft u een co-writer bij nodig. Iemand die de juiste vragen stelt op de juiste momenten.

Zodat u niet in uw eigen valkuil trapt. En daardoor dus kansen mist of onvervulde wensen niet boven komen drijven.

Want die omslag naar voren daar gaat het om!

Door gesprekken met uw loopbaanadviseur en het uitvoeren van opdrachten komt uw eigen biografie tot stand.

Een plezierig maar ook intensief proces. Met veel inzet van beide kanten.

U voelt de motivatie om in beweging te komen.

Gaandeweg krijgt u weer de regie in handen over uw eigen loopbaan. En dat is exact het doel van loopbaanbegeleiding.

Dit traject vergt tussen de acht en tien gesprekken in een periode van in totaal een half jaar.

Thuis voert u opdrachten uit en de resultaten leveren de bouwstenen voor uw biografie.

Coaching

 

Stilstaan kan vooruitgang betekenen. Pas op de plaats maken.

De tijd nemen om uzelf vragen te stellen. En die vragen aan een professionele coach voorleggen.

Zonder vooraf de antwoorden al te weten.

Samen met ons terugkijken op uw loopbaan en daaruit lessen trekken.

Een plezierige zoektocht die bij uitstek individueel is.

Ongeacht of de aanleiding op het eerste gezicht positief is (verandering door promotie) of minder positief

(verandering door reorganisatie).

 

Veranderingen roepen hoe dan ook vragen op. Vragen bij uw werkgever, bij uzelf of bij beide.

Alle betrokken partijen hebben baat bij coaching.

 

Coaching verheldert uw inzicht in uw eigen functioneren en in uw eigen kwaliteiten en talenten.

Coaching verheldert uw inzicht in de eisen die een veranderde werkomgeving stelt.

Coaching is een moment voor uzelf tijdens een levensfase vol van veranderingen.

Outplacement

 

Werk alleen maakt niet gelukkig. En dat merkt iedereen wel eens op tijdens zijn loopbaan.

Plotseling staat de wereld op zijn kop. Reorganisatie. Conflicten. Dreigend ontslag. Twijfel. U staat er alleen voor.

Bij outplacement hoeft u er niet alleen voor te staan.

U onderzoekt samen uw begeleider uw loopbaan tot nu toe. Met het oog op de toekomst. Uw persoonlijke geschiedenis.

En die biedt meer kansen en perspectieven voor die toekomst dan u zou verwachten.

De taak van de begeleider is om die kansen uit de gesprekken naar boven te halen.

En die kansen liggen bij elk mens op een ander vlak.

Outplacement is dan ook maatwerk. Individueel en het vereist de nodige motivatie en inzet .....van beide kanten.

De bereidheid om eerlijk en open naar uzelf te kijken en dat te delen met uw coach.

Pas dan kan de verandering plaatsvinden en kunt u ervaren dat veranderen kansen biedt.

Kansen op een baan die past bij de lessen die geleerd zijn.

De adviseur reikt daar praktische handvaten voor aan.

Handvaten om te solliciteren en te netwerken, bijvoorbeeld.

 

Een outplacementtraject duurt gemiddeld tussen de zes en negen maanden.

In overleg kan deze termijn verlengd worden.

Voor Wie?

 

"Het werk dat ik nu doe, geeft mij weinig plezier"

"Ik weet dat ik binnenkort mijn baan verlies en naar ander werk moet zoeken"

"De keuzes in mijn loopbaan zijn zelden bewust geweest"

"Ik wil dit werk niet tot mijn pensioen blijven doen, maar wat dan?"

"Als ik nog iets anders wil gaan doen , dan moet het nu"

 

Als u dit herkent kan LEBESQUE LOOPBAANADVIES iets voor u betekenen. Adviseren en begeleiden van mensen in situatie zoals die van u doen wij al jaren. De begeleiding en het advies op altijd op maat, en op uw situatie gericht. Voor wie nog meer ?

Werkt u als P&O-er, of HR-manager bij een organisatie ?

Wilt u in het kader van de POP gesprekken met u medewerkers eens een inspirerend loopbaantraject op zetten?

Denkt u over een workshop loopbaanontwikkeling voor enkele medewerkers binnen uw organisatie ?

Of wilt u eens van gedachte wisselen met een extern loopbaanadviseur over mogelijkheden binnen uw bedrijf inzake de loopbanen van uw medewerkers ?

 

Dan hebben wij ervaring met projecten bij Gemeenten en bedrijven die wij graag met u delen.

In nauw overleg maken wij een project op maat, voor uw medewerkers en binnen de grenzen van de beschikbare tijd.

Samenwerking en referenties

 

Naast individuele klanten die op eigen initiatief een loopbaantraject of coaching bij ons volgden,

is in opdracht van verschillende bedrijven gewerkt.

o.a.

 

Frieslandfoods

Bergum

Dronrijp

Wollega

Douwe Egberts:  Joure

Flexoplast Harlingen

Gemeente Harlingen

Onderwijs instellingen Friesland

TNT post

Kinderwoud Heerenveen

Randstad

Qlick employability

Four star Leeuwarden

De Gloed Leeuwarden

Van Ede en Partners

De Voorde Proteus leergang

Kita Lebesque

 

In 2002 start Kita Lebesque (1953) haar eigen bedrijf LEBESQUE LOOPBAANADVIES.

Tijdens haar loopbaan is zij onder andere tien jaar directeur van "Vrouw en Werk" in Roosendaal.

Zij verhuist naar Friesland en wordt Directeur Stichting "Kinderopvang" in Sneek.

Na een burn-out en een tijd van heroriƫntatie volgt zij de HBO opleiding "Loopbaanadviseur" en start

LEBESQUE LOOPBAANADVIES.

 

In 2005 werd Kita consulent bij Van Ede & Partners.

In Juni 2007 heeft zij de opleiding Veranderkunde aan de Pulsar Academie ( De Voorde) na drie jaar met succes afgesloten Werkt zowel vanuit haar kantoor in Harlingen als op locatie. Heeft, in haar eigen woorden, het leukste beroep ter wereld.

Haar motto: Ieder mens heeft een uniek talent en dat moet naar boven komen.

 

Zij fungeert als vroedvrouw voor dat talent. Daarbij zet zij haar eigen levenservaring in, een sterk analytisch vermogen en een groot werkplezier. Deze factoren bepalen haar inzet en dus het resultaat.

En tenslotte samen de overwinning vieren.

Lebesque Loopbaanadvies

 

Riegeweg 7

8749TD Pingjum

06 237 499 23

info@lebesque-loopbaanadvies.nl

LEBESQUE LOOPBAANADVIES

Riegeweg 7

8749TD Pingjum

06 237 499 23

info@lebesque-loopbaanadvies.nl